در مورد تجهیزات ترافیکی

 • 2 مقاله در این گروه
 • چرا چراغهای راهنمائی و رانندگی به رنگهای قرمز، زرد و سبز است؟

  این روزها چراغ‌های راهنمایی و رانندگی به یک موضوع بسیار عادی در زندگی ما تبدیل شده‌اند و وجود آنها با همین ساختار و رنگ‌های کنونی به قدری برای همه مسلم و پذیرفته شده است که به ندرت به چیزی خارج از کارکرد آنها فکر می‌کنیم و تنها کاری را انجام می‌دهیم که آنها به ما دیکته می‌کنند.

  ادامه مطلب
 • ترافیک چیست؟

  نیاز به حمل و نقل ، به تاریخ تمدن بر می گردد . اولین یا ابتدایی ترین تسهیلات حمل و نقل ، گذرگاههایی بودند که از طریق باز کردن مسیر ، در جنگل ها ساخته شدند . و نیزبرای عبور حیوانات اهلی راه ها عریض تر و بهتر گردیدند . با اختراع چرخ و استفاده از آن راه سازی پیشرفت کرد . اکثر راه های اولیه به واسطه رومیها ساخته شد . تا قرن هفده و هجده روشهای راه سازی رومیان در بسیاری از کشورها و به ویژه اروپا ، مورد استفاده قرار گرفت . اولین اصول راه سازی مدرن بوسیله Telford Macadam و Tri saguet توسعه یافت . این افراد روشهای سنتی راه را بهبود بخشیدند .

  ادامه مطلب

2 مقاله در این گروه