كى دی تى

برند كى دی تى يک برند كاملا ايرانى و رجيستر شده از نظر نام و لوگو در ايران به صورت بين المللى مى باشد كه تمامى تجهيزات شبكه آن در ايران و سايتهای توليدی اين كمپانى توليد مى شود. دوربين ها و تجهيزات ضبط اين شركت تحت ليسانس كمپانى های مادر صنعت، توسط بهترين كمپانى های كشور تایوان در كنار ديگر برندهای معتبر جهانى گردآوری و توليد مى گردد.
%5 تخفیف

سوئیچ 24 پورت کی دی تی KDT 1212H3

تماس بگیرید

%5 تخفیف

سوئیچ 24 پورت کی دی تی KDT 1212H3W

تماس بگیرید

%5 تخفیف

سوئیچ 8 پورت کی دی تی KDT 0802GZ

تماس بگیرید

%5 تخفیف

سوئیچ 8 پورت کی دی تی KDT 0802Z

تماس بگیرید

%5 تخفیف

سوئیچ 24 پورت کی دی تی KDT 2402GH3

تماس بگیرید

%5 تخفیف

سوئیچ 24 پورت کی دی تی KDT 2404H3W

تماس بگیرید

%5 تخفیف

سوئیچ 24 پورت کی دی تی KDT 2404H3

تماس بگیرید

%5 تخفیف

سوئیچ 24 پورت کی دی تی KDT 2402EH3

تماس بگیرید

%5 تخفیف

سوئیچ 16 پورت کی دی تی KDT 1602GH3

تماس بگیرید

%5 تخفیف

سوئیچ 16 پورت کی دی تی KDT 1604H3W

تماس بگیرید

%5 تخفیف

سوئیچ 16 پورت کی دی تی KDT 1604H3

تماس بگیرید

%5 تخفیف

سوئیچ 16 پورت کی دی تی KDT 1604EH3

تماس بگیرید

%5 تخفیف

سوئیچ 8 پورت کی دی تی KDT 0804H3W

تماس بگیرید

%5 تخفیف

سوئیچ 8 پورت کی دی تی KDT 0804H3

تماس بگیرید

%5 تخفیف

سوئیچ 8 پورت کی دی تی KDT 0802H3W

تماس بگیرید

%5 تخفیف

سوئیچ 8 پورت کی دی تی KDT 0802H3

تماس بگیرید

%5 تخفیف

سوئیچ 4 پورت کی دی تی KDT 0404H3W

تماس بگیرید

%5 تخفیف

سوئیچ 4 پورت کی دی تی KDT 0404H3

تماس بگیرید

%5 تخفیف

سوئیچ 4 پورت کی دی تی KDT 0402H3W

تماس بگیرید

%5 تخفیف

سوئیچ 4 پورت کی دی تی KDT 0402H3

تماس بگیرید